ochrana osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
 • Beskydské chalupy s.r.o.
 • IČO: 10736042
 • se sídlem: Záhumení 136, 747 64 Čavisov

2. Kontaktní údaje správce jsou:

  • adresa: Záhumení 136, 747 64 Čavisov
  • email: vila@nebesky81.cz
  • telefon: 733 222 884

  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou

  • jméno a příjmení: Lucie Vyvialová
  • email: vila@nebesky81.cz
  • telefon: +420 733 222 884
  II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

   2. Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

   3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

  IV. Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

   2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,
  • zajišťující marketingové služby 

   2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

  VI. Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

   2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

   

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2023

  vila k pronájmu v beskydech

  nebe v Beskydech

  Ať už to pro vás znamená cokoliv. Pod hvězdami,
  na horách, v přírodě, na samotě,
  v klidu, s rodinou, s přáteli…

  vila relax hory

  jaký příběh si u nás vytvoříte,
  záleží jen na vás

  Jaký příběh si u nás vytvoříte, je jen na vás. Romantický, rodinný, zážitkový, dobrodružný, relaxační, rozlučkový nebo shledávací. Vy si zajistíte hvězdné obsazení, tedy se obklopíte skvělými lidmi, a zbytek necháte už na vile a jejím okolí. 

  Čerstvý vzduch. Samota. Klid. Hvězdy na nebi. Káva z domácí pražírny. Kvalitní přírodní víno. Oheň v krbu. Jen vy, vila, relax a hory. 

  vila

  Stylová. Minimalisticky zařízená, přesto útulná. Pod hvězdami. Na polosamotě. Celá jen pro vás. 4 pokoje, obývák s krbem, kuchyně, jídelna, 3 koupelny. 

  relax

  Venkovní vířivý sud, vinný sklípek, sluneční terasa.
  Hory, nebe a klid. Kombinace, která vyzývá k odpočinku od stresu každodenního života.

  hory

  Tam někde v Beskydech. V Kunčicích pod Ondřejníkem. Mezi horami. V přírodě. Na čerstvém vzduchu. Tam, kde ještě uvidíte tmu a hvězdy.  

  TMA  HVĚZDY LUXUS

  pod hvězdami

  Dříve k pozorování hvězd stačilo jen vzhlédnout k nebi. Dnes je potřeba vyjet z města a uniknout všudypřítomnému světlu.  A tak se ze tmy a hvězd stal luxus, který si v Beskydech ale můžete dopřát zadarmo. 

  pozorovat hvězdy
  dalekohledem

  Připravujeme. Hvězdářský dalekohled ve Stodole. Malá observatoř pro chvíle tmy.

  usínat
  na dosah hvězd

  Vyvýšené spaní ve dvou pokojích. Střešní okno a usínání pod noční oblohou. 

  pít víno
  na nebe se dívat

  Horský vzduch. Večer. Tma. Jen tak si sednout a se sklenkou vína hledat známá souhvězdí. 

  PŘÍBĚHY  PAMÁTKY VZPOMÍNKY

  sledujte naše střípky 
  z vily, hor a nebe

  provozovatel: Beskydské chalupy s.r.o.
  Záhumení 136, 747 64 Čavisov
  IČO: 10736042 DIČ: CZ10736042

  akceptujeme Sodexo Flexi Pass Card

  © Beskydské chalupy. Powered by 6AG.